Červnová vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu v Doksanech

Dominik Faustus 25.června 2020
Ve středu 24. června 2020 se od 10 hodin konala v Doksanech vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Při mši svaté v kostele Narození Panny Marie, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek, a kazatelem byl probošt litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., se kněží obou vikariátů loučili s dosavadním duchovním správcem doksanské farní kolatury P. Adriánem Pavlem Zemkem, O.Praem. P. Zemek po dvanáctiletém působení v Doksanech odchází na Svatý kopeček u Olomouce. Doksanská farní kolatura od července dostane nového duchovního správce. Přítomní kněží zároveň oslavili několik osobních jubileí (40 let kněžství emeritního litoměřického generálního vikáře a děkana litoměřické kapituly J.M. can. Karla Havelky; 40 let života duchovního správce farnosti Terezín P. Wolfganga Horáka O.Praem.; 85 let života trvalého jáhna MVDr. Jana Horníčka atd.), které připomněl okrskový vikář J.M. can. Józef Szeliga. V klášterních zahradách si pak kněží vzájemně pogratulovali. Do Doksan putují četní poutníci, zvláště populární je pouť za nová kněžská a řeholní povolání, která se koná každý 1. pátek v měsíci od 20 hodin, a působí zde komunita sester premonstrátek, které vytrvalou modlitbou a prací vyprošují v modlitbě hojné milosti. Ať toto místo, které je spjato s mládím sv. Anežky České, je i nadále požehnáno tak, jako tomu bylo i v předchozích osmi staletích.   


Středa 24. června 2020, Kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Dominik Faustus