Červnové biřmování v Podbořanech

Milena Davídková 30.června 2018

V pátek 29. června 2018 při poutní slavnosti udílel v Podbořanech litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování. 

29. června 2018, Podbořany

Foto: archiv farnosti