Červnové setkání pastoračních asistentů v Liberci

Milena Davídková 6.června 2019

Ve středu 5. června 2019 se v Liberci konalo setkání pastoračních asistentů, kteří působí ve východní části litoměřické diecéze. V 10 hodin zahájil toto setkání v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého generální vikář Mons. Martin Davídek mší svatou, která byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a společenství, v nichž pastorační asistenti působí. Od 11.15 hodin se v budově libereckého arciděkanství konalo školení BOZP pod vedením paní Plickové a Kořínkové. Setkání bylo zakončeno společným obědem na libereckém arciděkanství.

5. června 2019, arciděkanství Liberec

Foto: Martin Davídek