Červnové setkání ve Schrödingerově institutu

Dominik Faustus 8.června 2023

Ve čtvrtek 8. června 2023 v den Slavnostni Těla a Krve Páně (Boží tělo) navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek Schrödingerův institut v Jiříkově. Po mši svaté v kapli Božského srdce Páně proběhla porada s ředitelkou institutu Bc. Gabrielou Doušovou a jejími spolupracovníky o činnosti institutu v dalším období, a projednaly se i další otázky týkající se církevního školství v litoměřické diecézi. Ředitelka Schödingerova institutu je zároveň referentkou pro církevní školství v litoměřické diecézi. Ať žáci a studenti úspěšně dokončí školní rok a nastávající prázdniny občerství je i jejich pedagogy.

Čtvrtek 8. června 2023, kaple Božského srdce Páně, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus