České vysoké učení technické provádí výzkum v Loretě v Rumburku

Mgr. Klára Mágrová, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Jiříkov 7.května 2013

České vysoké učení technické provádí výzkum v Loretě v Rumburku V ambitu památkově chráněné loretánské kaple v Rumburku probíhá od listopadu loňského roku sedmiměsíční výzkum, který zajišťuje České vysoké učení technické v Praze.

 

Do května letošního roku budou v křížové chodbě z poloviny 18. století umístěny měřicí přístroje, díky nimž České vysoké učení technické (ČVUT) a vlastník objektu, Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk, získá řadu dat o vlhkosti a teplotě v objektu. „Pilotní průzkum má za cíl provést dlouhodobá měření vybraných parametrů vnitřního prostředí a zjistit příčiny zvýšené vlhkosti zdí v barokní křížové chodbě, která obklopuje loretánskou kapli z roku 1707, vysvětluje prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po ukončení projektu bude možné stanovit možné příčiny zvýšené vlhkosti kulturní památky, která nepříznivě ovlivňuje stav nástropní a nástěnné výmalby i sochařské výzdoby barokního areálu Lorety v Rumburku. Současně budou navrženy možné způsoby řešení tohoto problému.

Rumburská Loreta byla postavena podle vzoru proslulé kaple v Loretu u Ancony v Itálii. Mariánské poutní místo v Itálii má podobu nádherně zdobené renesanční schrány z mramoru, která ukrývá zdivo z prostého Svatého domku, v němž v Nazaretu žila Panna Maria, Ježíš a Josef. Loretánská kaple v Rumburku byla postavena v letech 1704-1707 podle projektu architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Slavný rakouský architekt na popud majitele rumburského panství Antona Floriana z Liechtensteinu osobně navštívil italské poutní místo, přeměřil původní kapli a vypracoval plány pro rumburskou stavbu. Osobně dohlížel i na její rumburskou realizaci. Do roku 1709 byl vnější pískovcový obal rumburské loretánské kaple doplněn o rozsáhlou sochařskou výzdobu od saského sochaře Franze Bienera. Rumburské poutní místo spravovali do roku 1950 kapucíni z přilehlého kláštera.

O celkovou záchranu barokního skvostu severních Čech usiluje od roku 1996 vlastník objektu, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk, za podpory Ministerstva kultury ČR. Záchranné práce v rumburské Loretě zatím přišly na 23 000 000 Kč. Celoročně přístupným loretánským areálem v Rumburku ročně projde na osm tisíc návštěvníků. Kromě běžných prohlídek jsou pro ně připraveny stálé expozice o historii Lorety, kapucínského kláštera a loretánského podzemí. V křížové chodbě se odehrávají krátkodobé výstavy a v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince koncerty. V pátek 17. května 2013 se od 20 hodin odehraje Loretánská muzejní noc. V červenci a srpnu proběhnou večerní prohlídky při svíčkách a za doprovodu varhanní hudby.

 

Loreta

Celkový pohled na loretánskou kapli, ambit a kostel sv. Vavřince v Rumburku. Foto Jiří Stejskal