Českému obránci Vídně vzdaly v Milešově hold stovky lidí

Jana Michálková 11.září 2011

Českému obránci Vídně vzdaly v Milešově hold stovky lidíU příležitosti 400. výročí narození českého šlechtice a vojevůdce Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic se konala v sobotu 10. září 2011 v Milešově na Litoměřicku slavnost, které se zúčastnily stovky lidí včetně zástupců veřejného života a šlechty.

Mši svatou v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově celebroval generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, koncelebrantem byl kanovník litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Józef Szeliga. Liturgii v kostele doprovodil litoměřický chrámový sbor.

P. Stanislav Přibyl poukázal v úvodu slavnosti na to, že důvodem setkání je vděčnost Pánu Bohu za člověka, který je pochován v kryptě milešovského kostela - Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, slavného českého šlechtice a vojevůdce, který zásadním způsobem přispěl k záchraně Vídně a tím i křesťanské Evropy před Osmanskou říší.

„Dnešní slavnost je manifestací sounáležitosti národů a zemí střední Evropy, oslavou slavného českého šlechtice a vojevůdce i připomínkou naší povinnosti projevit vděčnost za statečnost lidí, kteří kdysi dávno, před více než třemi sty lety uchovali křesťanskou tvář a identitu střední Evropy, místa, kde žijeme, řekl. Ve své promluvě pak zdůraznil, že bychom měli poděkovat za Zdeňkův život, za jeho odvahu a jeho činy, které nás vedou k nutnosti zamyslet se nad hodnotami, které bránil. Poukázal na to, že především vyhasla naše víra v Boha, k němuž se obracíme jen v okamžicích nouze, a že humanismus, lidská práva, důstojnost lidské osoby a další tradiční hodnoty, které vyznáváme, získávají svůj smysl ve vztahu k Bohu, protože v tomto vztahu víry vznikly.

Kaplířovské slavnosti se účastnilo odhadem na osm stovek lidí - obyvatelé Milešova a okolí, zástupci státní a krajské správy, zástupci místních samospráv, členové diplomatických sborů, vojenští zástupci, zástupci šlechty a další čestní hosté. Mezi nimi místopředseda Vlády České republiky a ministr zahraničí, kníže Karel Schwarzenberg, ministr obrany ČR a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra, zástupci diplomatických sborů - rakouský velvyslanec v ČR Ferdinand Trautmannsdorff, polský velvyslanec Jan Pastwa a německý velvyslanec Detlef Lingemann. Byl tu vojenský přidělenec rakouskeho velvyslanectvi v ČR, brigádní generál Roman Fischer, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková a představitelé obce Velemín - Milešov. Významnými hosty rovněž byli potomci Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic - Elfriede Kaplirz zu Sulewicz a další příbuzní, i zástupci rodiny Ledebur - posledních majitelů zámku v Milešově.

Dalším významným hostem byla gardová hudba Armády Rakouské republiky - posádková hudba města Vídně. Spolu s historickými vojenskými regimenty dvakrát prošla obcí a na místním fotbalovém hřišti se pak po skončení mše svaté konala její přehlídka. Vojáci v historických uniformách vypálili na počest Kaplíře několik čestných salv z ručnic, zazněly výstřely z děla.

Starosta obce Velemín Jiří Skalický, ministři Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra i brigádní generál Roman Fischer vyzdvihli ve svých proslovech zásluhy Zdeňka Kašpara Kapíře a jeho význam pro současnost. Generální vikář litoměřické diecéze věnoval čestným hostům pamětní mince, které u příležitosti letošní historické slavnosti v Milešově nechalo Biskupství litoměřické vyrazit. Ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Florian Haug zde podle tradice rozdal dětem 62 čokoládových srdíček (Zdeněk Kašpar Kaplíř bránil Vídeň 62 dní, a každoročně tak mělo být v souvislosti s touto událostí na památku rozdáno 62 mincí).

V kostele sv. Antonína Paduánského byla vystavena šerpa a maršálská hůl Zdeňka Kašpara Kaplíře se špacírkou a misál z roku 1679 s jeho jménem. Před kostelem si mohli návštěvníci akce prohlédnout panely s rodokmenem Kaplířů, popisem bitvy s osmanskými Turky u Vídně a historií Milešova. Na jeho památku byl do kostela položen květinový věnec.

Poděkování generálního vikáře P. Stanislava Přibyla patřilo všem těm, kteří se na organizaci slavnosti podíleli - Rakouskému kulturnímu fóru v Praze, obci Velemín - Milešov, týmu Biskupství litoměřického a farnosti Milešov. Zvláště pak zmínil JUDr. Vladimíra Elledera, který stál už v loňském roce u zrodu myšlenky uspořádat oslavu na počest Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, a PhDr. Milana Nováka, jednoho z hlavních organizátorů této akce.

Kulturní program, který následoval po ukončení oficiální části oslav, probíhal na místním hřišti až do pozdních večerních hodin.

 

Promluva generálního vikáře P. Stanislava Přibyla zde.