Česko-německá konference 150 let Filipova

Jana Michálková 14.září 2016

Česko-německá konference 150 let Filipova V pondělí 12. září 2016 se v Krásné Lípě konala česko-německá konference na téma „150 let Filipova“ a v úterý 13. září se ve Filipově konala slavnostní mše svatá u příležitosti 90. výročí korunovace Panny Marie Filipovské a povýšení zdejšího poutního kostela na baziliku minor. Bližší informace připravujeme do diecézního časopisu Zdislava.

 

Severočeský Filipov je 150 let spojen mariánským zjevením a uzdravením těžce nemocné dívky Marie Magdaleny Kade. V polovině září se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě sešli odborníci, zájemci a příznivci poutního místa ve Filipově, aby hovořili o filipovských událostech z roku 1866 a zhodnotili jejich význam. Cílem česko-německé konference bylo nejenom připomenout důležitost tohoto poutního místa, jeho tradici a historii, včetně působení řeholních řádů, ale také přispět k diskusi o těchto událostech na základě pečlivého studia dochovaných archivních pramenů jak archivářem, tak lékařem. Poloha Filipova těsně u hranic s Německem a jeho oblíbenost u nás i u našich sousedů znamená, že se konference dotkla rovněž důležitého česko-německého fenoménu.

Přednášejícími byli děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokop Brož, Th.D., a doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., rovněž z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, z České biskupské konference, významný litoměřický lékař MUDr. Milan Zbořil, OSGM, Dr. Gerburg Thunig-Nittner z Ackermann-Gemeinde, Mag. Dr. Theol. Martin Leitgöb, CSsR, Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Mgr. Klára Mágrová z Římskokatolické farnosti Jiříkov a Mgr. Martin Barus z Biskupství litoměřického. Přednášku P. Benna Beneše, SDB, přečetla Mgr. Jana Chadimová. Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány v připravovaném česko-německém sborníku.

Podle slov biskupa Jana Baxanta pohled do minulosti potvrdil tu zásadní skutečnost, že víra v Boha má hluboký smysl a že Panna Maria je hodna toho, abychom se k ní utíkali. „Nyní stojíme v přítomnosti a nutně se musíme podívat do budoucnosti. Bazilika s místem uzdravení má své poutníky, má své příznivce v tomto kraji a to nám dává oprávněnou naději vyhlédnout do budoucnosti s tím, že to, co zde bylo do dnešního dne nashromážděno, to, čím je toto místo duchovně bohaté, se neztratilo a je zde přítomno, řekl biskup. Zdůraznil, že zdejšímu kraji můžeme prospět především jako tvůrci pokoje, lidé naděje, lidé Boží, kteří vyznávají svůj vztah k Panně Marii. „Pevně věřím tomu, že tato konference pro nás byla novým impulsem, abychom udělali pro Boží království, pro zušlechtění této diecéze a tohoto kraje alespoň to, co se podařilo našim předkům, řekl.

Konference byla pořádána ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov, která se o filipovskou baziliku stará. Významným partnerem byl spolek Ackermann-Gemeinde, který kromě dalších aktivit dlouhodobě usiluje o smíření Čechů a Němců a uchování vědomí společné kultury a aktivně působí ve Filipově.

Slavnostní česko-německá mše svatá v úterý 13. září ve Filipově, která se konala u příležitosti 90. výročí korunovace Panny Marie Filipovské a povýšení zdejšího poutního kostela na baziliku minor, byla slavena za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta, emeritního biskupa z Drážďan Joachima Reinelta a emeritního světícího biskupa z Berlína Wolfganga Weidera. Většinu poutníků tvořili věřící z Německa.

Rozšířenou zprávu připravujeme do diecézního časopisu Zdislava.