Česko-německé poděkování za úrodu v bohosudovské bazilice P. Marie Bolestné

Milena Davídková 20.října 2019

V neděli 13. října 2019 poděkovali místní farníci i poutníci z Lipska (Leipzig) při česko-německé mši svaté v bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné za letošní úrodu. Hlavním celebrantem byl farář R.D. Michael-Philipp Irmer, koncelebrantem pak kněz lipských poutníků. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu.

13. října 2019, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Tomáš Vlasatý

Převzato z: www.clovekavira.cz