Českobudějovický světící biskup Pavel Posád oslaví životní jubileum

Jana Michálková 27.června 2013

Českobudějovický světící biskup Pavel Posád oslaví životní jubileumČeskobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád oslaví v pátek 28. června 2013 své životní jubileum. Na poděkování za dar 60 let svého života bude tento den sloužit od 10.00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí mši svatou, které se rovněž zúčastní diecézní litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

Narodil se 28. 6. 1953 v Budkově, okr. Třebíč, a pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. 7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců.

Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi.

Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně - Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr. Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti.

Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře.

Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován v poledne 24. 12. 2003, biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. 2. 2004. Papež Benedikt XVI. jej dne 26. 1. 2008 jmenoval světícím biskupem českobudějovickým.