Českoněmecké kněžské setkání v tepelském klášteře

Milena Davídková 28.června 2019

Ve dnech 24. až 28. června 2019 se konalo setkání Sudetendeutschen Priesterwerkes v premonstrátském klášteře v Teplé, který se nachází v plzeňské diecézi. Přítomní čeští a němečtí kněží spolu probírali různé pastorační zkušenosti. Kromě jiného navštívili i plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba, s nímž koncelebrovali při mši svaté a prohlédli si také plzeňské pamětihodnosti. V tepelském klášteře vyslechli přednášku zástupců komunity Jana Křtitele, salesiána P. Michala Kaplánka a také je klášterem provedl sám tepelský opat J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz. V rámci programu kněží navštívili Loretu v Boru, kde odsloužili mši svatou a také komunitu trapistů v Nových Dvorech, s níž se společně pomodlili nešpory. Litoměřickou diecézi na tomto setkání reprezentoval generální vikář Mons. Martin Davídek a R.D. Lukáš Hrabánek. Příští setkání sudetoněmeckého kněžského díla by se mělo uskutečnit za rok v sousedním Německu.

 24.-28. června 2019, Klášter premonstrátů Teplá, Teplá u Mariánských Lázní

Foto: Martin Davídek a Mathias Kotonski