Českoněmecké setkání wikipedistů v Jiřetíně pod Jedlovou

Dominik Faustus 23.dubna 2023

V sobotu 22. dubna 2023 se uskutečnilo v Jiřetíně pod Jedlovou setkání českých wikipedistů působících v Čechách v litoměřické diecézi při hranicích s Německem a jejich kolegy z Drážďan a okolí. V místním kostele Nejsvětější Trojice české a německé editory Wikipedie, mezi nimiž byl i generální vikář Mons. Martin Davídek, přivítal P. Pavel Koudelka SJ. Starosta obce Josef Zoser se svým bratrem pod obědě pak wikipedistům ukázali místní galerii i muzeum v bývalé farní budově a seznámili je s aktivitami obce a koncepcí dalšího rozvoje. Tyto společné aktivity pak přispívají ke vzájemnému poznání českého i německého prostředí i přeshraniční spolupráci těch, kteří rádi něco činí pro druhé.

Sobota 22. dubna 2023, Jiřetín pod Jedlovou

Foto: Martin Davídek