Cesta 121 darovala dezinfekční prostředky

Dominik Faustus 22.dubna 2021

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 darovala Cesta 121 dezinfekční prostředky pro kněze ve farnostech litoměřické diecéze. Dezinfekční prostředky budou do jednotlivých farností distribuovány prostřednictvím okrskových vikářů. Děkujeme jak Cestě 121 tak i všem dárcům, kteří Cestu 121 podporují, aby mohli pomáhat kněžím, zvláště vyššího věku, v jejich poslání. Bůh jistě odmění štědrého dárce dary nebeskými.

Čtvrtek 22. dubna 2021, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Martin Davídek