Cesta 121 darovala kněžím vitamíny a ochranné prostředky

Milena Davídková 29.ledna 2021

V pondělí 25. ledna 2021 dopravil předseda Cesty 121, o.s. Mgr. Antonín Randa na diecézní kurii v Litoměřicích pro kněze další várku léků obsahujících vitamíny na podporu imunity a ochranu zdraví. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 k nim přibyla ještě várka ochranných prostředků (respirátorů, roušek a dezinfekce). Kněží si je mohou vyzvednout na recepci diecézní kurie v Litoměřicích.

Děkujeme všem laskavým dárcům podporujícím Cestu 121, kteří myslí v této době pandemie i na kněze. Ať jim Bůh odplatí ze svého milosrdenství.
 

28. ledna 2020, biskupská kurie, Litoměřice


Foto: Martin Davídek a Eliška Kocúrová