Cesta 121 darovala vitamíny pro kněze

Milena Davídková 25.ledna 2021

V pondělí 25. ledna 2021 dopravil předseda Cesty 121, o.s. Mgr. Antonín Randa na diecézní kurii v Litoměřicích pro kněze další várku léků obsahujících vitamíny. Kněží si je mohou vyzvednout při návštěvě Litoměřic na recepci diecézní kurie. 
Děkujeme všem laskavým dárcům podporujícím Cestu 121, kteří myslí v této době pandemie i na kněze.
Ať jim Bůh odplatí ze svého milosrdenství.

25. ledna 2021, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Eliška Kocúrová