Cesta 121 v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 10.října 2022

V pondělí 10. října 2022 navštívil ředitel organizace Cesta 121, z.s. Mgr. Antonín Randa litoměřické biskupství, kde s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, vedoucím stavebního oddělení Tomášem Buřtem a dalšími pracovníky biskupství aktualizovali spolupráci při pomoci stárnoucím a nemocným kněžím. Cesta 121 může díky přispěvovatelům účinně zasáhnout tam, kde jsou kněží v nouzi a nemají kolem sebe specializovanou pomoc. Ti, kdo by rádi pomohli v tomto dobročinném díle, se mohou podívat na web Cesty 121 ( http://cesta121-cz.doyle.netservis.cz/ ). Všem, kdo již pomáhají, jistě Bůh odplatí nebeskou odměnou.

Pondělí 10. října 2022, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus