Cesty víry: Mučedníci od Panny Marie Sněžné

Hana Klára Němečková 9.října 2012

Cesty víry: Mučedníci od Panny Marie SněžnéPůlhodinový dokument z cyklu Cesty víry věnovaný 14 pražským mučedníkům, jehož premiéra byla v neděli 7. října 2012, můžete vidět v reprízách na ČT2 ve čtvrtek 11. října ve 13.20 hodin, v neděli 14. října v 6.00 hodin nebo na stránkách České televize.

 

Anotace:

K velké nelibosti místních obyvatel, přijela roku 1611 do Prahy na žádost císaře Rudolfa II. pasovská vojska, která, jak už to bývá zvykem, plenila a drancovala. Zdejší obyvatelé se cítili podvedeni a rozhodli se bránit. Nepotvrzená zpráva o ukrývání pasovských jezdců v klášterech obrátila jejich hněv proti kostelům a klášterům. V úterý 15. 2. 1611 napadl areál Panny Marie Sněžné dav ozbrojených lidí, převážně městské spodiny. Během čtyř hodin vyvraždili útočníci téměř celé osazenstvo kláštera. Zachránil se jediný řeholník.
Režisér Maxmilián Petřík nám ve svém dokumentu nejen přiblíží osud umučených františkánů, ale dá nám nahlédnout do složitosti doby, ve které se hrůzný čin odehrál.
Úcta ke čtrnácti pražským mučedníkům byla projevována již krátce po jejich smrti. Už v 17. století začaly snahy o jejich beatifikaci, která se uskuteční v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 13. 10. 2012.

Odkaz na videový záznam najdete zde.