Chargé d’affaires Mons. Giuseppe Silvestrini navštívil Litoměřice

Milena Davídková 1.září 2022

Ve středu 31. srpna 2022 v odpoledních hodinách navštívil chargé d’affaires Mons. Giuseppe Silvestrini z pražské apoštolské nunciatury Litoměřice. Jednalo se o předvečer jeho plánované návštěvy při zahájení školního roku ve vybraných školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je litoměřické biskupství. Mons. Silvestrini také přijal pozvání ke koncelebraci s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem v děkanském kostele Všech svatých Litoměřicích při pravidelné mši svaté, která se koná v každý pracovní den v 18 hodin. V závěru bohoslužby Mons. Silvestrini pozdravil farníky, kteří byli velmi potěšeni účastí zástupce Svatého otce při mši uprostřed týdne. Realita všedního je samozřejmě odlišná od velkých slavností, ale pravidelnost v modlitbě představuje velikou hodnotu v životě místní farní komunity a těm, kdo se pravidelně modlí, dá Pán jistě mnoho milostí.

31. srpna 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Miroslav Jan Zukerstein