Charita

Diecézní charita Litoměřice

Adresa:

Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon + fax:

416 731 452

E-mail:

dchltm@dchltm.cz

Web:

www.dchltm.cz

Ředitel:

Růžena Kavková

tel.: 416 735 606, e-mail: kavkova@dchltm.cz

Prezident:

R.D. ICLic. Józef Szeliga

Oblastní a farní charity v litoměřické diecézi

Přehled charit, charitních zařízení a informace o nich najdete na webových stránkách Diecézní charity Litoměřice.

Hospic sv. Štěpána

Adresa:

Rybářské nám 662/4, 412 01 Litoměřice

Telefon + fax:

416 733 185, 416 733 186, 416 733 187

E-mail:

info@hospiclitomerice.cz

Web:

www.hospiclitomerice.cz

E-shop:

http://www.hospiclitomerice.cz/e-shop

Ředitel:

Pavel ČESAL

e-mail: reditel@hospiclitomerice.cz

Vedoucí lékař:

MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ

Vrchní sestra:

Zdeňka PIXOVÁ


Rádio Proglas - regionální studio Štěpán

Adresa:

Komenského 4 (budova DDKT), 412 01 Litoměřice

Telefon:

416 732 077

E-mail:

stepan@proglas.cz

Web:

www.proglas.cz

 

Redaktorka:

Marina Koscelníková


Karmelitánské nakladatelství - prodejny

web: www.kna.cz


Knihkupectví Jonáš v Litoměřicích

Adresa:

Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice

Telefon:

416 732 458

Fax:

416 736 767

E-mail:

jonas@kna.cz


Knihkupectví U sv. Antonína v Liberci

Adresa:

Kostelní 9/7, 460 01 Liberec

Telefon:

485 104 064

E-mail:

liberec@kna.cz