Charita ČR: Nikdo nesmí na ulici zmrznout!

Jana Michálková 4.prosince 2017

Nastupující mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Víc než jindy proto hledají útočiště v denních centrech a azylových domech. Charita s tím počítá a rozšiřuje své kapacity. Zavedla mimořádná opatření, jako jsou „teplé židle“ či vyhřívané buňky. Kromě krátkodobého útulku a okamžité nabídky teplého jídla lidem na okraji nabízíme také pomoc s tím, jak se dostat z kolotoče dluhů a odrazit se ode dna.

Charita provozuje v České republice síť 23 azylových domů pro muže a ženy bez domova. V roce 2016 v nich poskytla zázemí 1 626 uživatelům.

Na příchod mrazů jsme připraveni, zní z azylových domů a nízkoprahových center, které Charita provozuje ve většině krajských měst i v některých menších městech.

K dispozici má Charita také 28 nízkoprahových denních center, 67 odborných poraden a také 81 šatníků. Ke službám sociální prevence patří také 40 charitních domů pro matky s dětmi v tísni.

Kromě přímé pomoci a poradenství se Charita angažuje rovněž ve snaze o odstraňování příčin sociálního propadu a vyloučení jednotlivců a celých rodin.

Jan Oulík, tiskový mluvčí Charita ČR