Charita Litoměřice: Materiální sbírka pro Ukrajinu

Milena Davídková 1.března 2022

V důsledku ozbrojeného konfliktu se Ukrajina potýká s humanitární krizí. Stovky tisíc lidí jsou nuceny uprchnout z postižených oblastí a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Na pomoc ukrajinským lidem, kteří přijdou do regionu, organizuje Charita Litoměřice materiální sbírku základních potřeb ke zvládnutí rozsáhlé uprchlické humanitární krize.  169744

Kontakt: Jakub Ružbatský, tel.: 731 402 435, Tereza Linetová, DiS, tel.: 733 697 673
Web: litomerice.charita.cz/aktualne/obecne-clanky/materialni-sbirka-pro-ukrajinu