Charita Litoměřice se podělila o děkovný dopis od ukrajinské rodiny

Milena Davídková 20.června 2022

Charita Litoměřice se na facebookové stránce podělila o své radosti, když sdílela překlad Děkovného dopisu od ukrajinské rodiny. K tomuto sdílení se také rádi připojujeme...

Srdce Čechů jsou plná laskavosti

Od prvních minut našeho pobytu v této nádherné zemi jsme cítili upřímnou pohostinnost a touhu pomoci. My jsme rodina - matka, dvě dcery a čtyři vnoučata. Když jsme překročili hranici pěšky, nevěděli jsme, co bude dál, kam jít… Na hranicích se Slovenskem nás oslovil pan Richard a nabídl nám, že pojedeme do České republiky. Jako první nám dal najíst a ujistil nás, že nezůstaneme bez střechy nad hlavou.

Tak jsme se dostali do města Litoměřice, kde jsme byli ubytováni v hostelu Sv. Štěpána

Z celého srdce upřímně děkujeme

Biskupu Janu Baxantovi
panu Miloši Kubovi
paní Jakoubkové
panu Richardu Kirbsovi staršímu
panu Richardu Kirbsovi mladšímu
paní recepční
paním uklízečkám

Těžko se hledají slova, kterými bychom vyjádřili, jak moc jsme vděční a překvapeni za takovou otevřenost, upřímnost a soucit s cizími lidmi, velmi nás dojalo, kdy jsme viděli, kolik lidí přineslo jídlo, dětské zboží a základní potřeby.

Teď najednou máme v Česku blízké lidí, které budeme celý život považovat za rodinu.

Nyní pociťujeme bezmeznou vděčnost, která se nedá vyjádřit slovy, a to ne jen za střechu nad hlavou, ale i za Vaši pomoc při integraci. To je pomoc v registraci dokladů, přihlášení dětí do školy, hledání práce, pohostinný přístup v každodenních chvílích.

V tomto procesu nám pomáhají sociální pracovníci

Jakub Ružbatský
Veronika Krčmová

Vyjadřujeme také upřímné poděkování učitelce základní školy Olze Kozik a řediteli Mgr. Petru Klupákovi.

"Kdo zachrání život jednoho člověka, ten zachrání celý svět" 

Děkujeme Českému národu za naší záchranu, klaníme se Vám!
Milujeme Vás! Modlíme se za Vás! Budeme se na Vás těšit v nové prosperující a mírové Ukrajině!

S úctou
Slavitych Nadiia
Voloshyna Maria
Martynova Tamila
a naše děti


Charita Litoměřice děkuje za tak upřímná slova chvály, takováto ocenění mají hluboký význam.

Děkujeme