Charita Lovosice slaví 25 let od svého vzniku

Dominik Faustus 14.října 2021

Vernisáží výstavy fotografií s názvem „Mysli srdcem a ciť hlavou“ zahájila ve středu 13. října 2021 Charita Lovosice připomínku 25. výročí svého působení v oblasti pomoci lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, atd. Akce se uskutečnila v galerii lovosického Centra kultury LOVOŠ a v jejím úvodu moderátor akce Petr Urban přivítal mezi vzácnými hosty mj. ředitelku Diecézní Charity Litoměřice Růženu Kavkovou, ředitelku Charity Lovosice Mgr. Alenu Maternovou a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Promluvil také autor fotografií pan George Jirasek o práci v prostředí charitních klientů.

Středa 13. října 2021, Centrum kultury LOVOŠ, Lovosice

Foto: Dominik Faustus