Charita Most dostala novou ředitelku

Dominik Faustus 24.května 2023

V úterý 23. května 2023 v Charitě Most skončila ve funkci ředitelky Mgr. Eva Čenkovičová. Při mši svaté v kostele sv. Václava v Mostě, kterou sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poděkovali přítomní za mnoholetou službu paní Čenkovičové. Poté se hosté přesunuli do salónku hotelu Cascade, kde setkání dále probíhalo. Nejprve vystoupila s krátkým projevem nyní už emeritní ředitelka mostecké Charity a duchovní slovo pronesl litoměřický biskup. Dále se slova ujala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská a poté následovala zdravice hostů z Německa, ale také z mosteckého magistrátu a dalších přátel. Na závěr promluvila nová ředitelka mostecké Charity Mgr. Světlana Nikolová, které lze přát, aby také ona dosáhla mnoha úspěchů, jako se to podařilo paní Čenkovičové, která bude navíc jako emeritní ředitelka nástupkyni nablízku radou a případnou pomocí. Ať dílo milosrdné lásky v litoměřické diecézi i nadále má Boží požehnání.

Úterý 23. května 2023, kostel sv. Václava a hotel Cascade, Most

Foto: Dominik Faustus