Charita Most otevřela Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

Dominik Faustus 25.ledna 2024

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 v 10 hodin Charita Most slavnostně otevřela v Komunitním centrum Janov ve zrekonstruovaných prostorách Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino. Na tuto událost přijela řada přátel Charity, které pozvala specialistka PR Mgr. Kateřina Maxwell.
Slavnost byla zahájena přestřižením pásky, kterou provedla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS spolu s ředitelkou Charity Most Mgr. Světlanou Nikolovou a J.M. can. ICLic. Mgr. Martinem Davídkem. Ten pak požehnal zrekonstruované prostory za přítomnosti prezidenta Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallase, Ph.D., O.Cr. a místního děkana J.M. can. Mgr. Grzegorze Czerného.
Po požehnání prostor promluvila ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS; dále ředitelka Charity Most Mgr. Světlana Nikolová a emeritní ředitelka a ekonomka Charity Most Mgr. Eva Čenkovičová.
Slavnostní otevření prostorů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino zakončila poděkováním vedoucí Komunitního centra Janov Mgr. Alena Bartková, DiS. Přítomní účastníci slavnosti si pak společně přiťukli nealkoholickým vínem s přáním dobrého fungování tohoto centra pro děti. Kéž toto zařízení slouží všem potřebným a charitní pracovníci mají vždy dostatek a sil k práci na díle milosrdné lásky.

Čtvrtek 25. ledna 2024, Komunitní centrum Janov, Litvínov

Foto: Dominik Faustus