Charita podpořila povodněmi zničenou Raspenavu

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 13.srpna 2011

Charita podpořila povodněmi zničenou RaspenavuDiecézní charita Litoměřice podpořila město Raspenava částkou 1 568 000 Kč. Tyto prostředky budou využity na opravu místní Základní školy.

 

Srpnové povodně 2010 způsobily nevyčíslitelné škody, které ještě zdaleka nejsou odstraněny. K nejvíce postiženým oblastem patřila právě Raspenava.

Starosta města Raspenava podepsal v pátek 12. srpna 2011 darovací smlouvy s Diecézní charitou Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 568 000 Kč. Tyto prostředky budou využity na opravu oplocení, zídek a podlahy v tělocvičně místní Základní školy a dále na obnovu přístupových cest a okolí školy.

Celkový výtěžek charitní sbírky na pomoc postiženým srpnovou povodní v roce 2010 byl přes 10 000 000 Kč.

„Většina prostředků byla rozdělena prostřednictvím přímé materiální pomoci a na podporu jednotlivých domácností. Bezprostředně po povodních jsme uvolnili částku 350 000 Kč na nákup akutní materiální pomoci, následovala finanční pomoc 285 domácnostem, mezi které jsme rozdělili celkem 7 705 000 Kč. Dále jsme nakoupili nové vysoušeče v hodnotě 192 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme stále ještě nevyužili veškeré finance ze sbírky a navíc jsme obdrželi 1 000 000 Kč od Diecézní charity ostravsko-opavské, rozhodli jsme se podpořit postižené obce, a zlepšit tak životní podmínky místních obyvatel, říká Adéla Trochtová, koordinátorka povodňové pomoci za Diecézní charitu Litoměřice.

„Dále bude z charitní sbírky podpořena obnova parku a lávky v Chrastavě částkou 325 000 Kč, sportovní hřiště v České Kamenici částkou 500 000 Kč a keramický kroužek v České Lípě částkou 10 000 Kč, dodává Adéla Trochtová.