Charita pořádá 24. tříkrálovou sbírku

Milena Davídková 28.prosince 2023

266096„Začněte nový rok dobrým skutkem,“ vyzývá Charita Česká republika, která pořádá tradiční, již čtyřiadvacátou Tříkrálovou sbírku. Největší dobročinná sbírka v naší zemi oživuje lidový zvyk tříkrálového koledování. Malí i velcí koledníci v kostýmech tří králů popřejí lidem požehnaný nový rok a požádají o koledu. Nikoli pro sebe, ale pro sociální služby Charity, které pomáhají lidem v tíživé životní situaci.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 14. ledna 2024. V těchto dnech můžete potkat koledníky a přispět do jejich zapečetěných kasiček. Sbírku je možné podpořit i online na www.trikralovasbirka.cz; její průběh není časově omezen.

Sbírku, kterou pořádá Charita Česká republika a kterou v jednotlivých regionech organizují místní (diecézní, oblastní a farní) Charity, doprovodí řada akcí. Centrem Prahy projde v pátek 5. ledna tradiční průvod s třemi králi na velbloudech v čele.

Informace, jak přímo podpořit naší diecézní charitu najdete na stránce Tříkrálové sbírky Diecézní charity Litoměřice.
Sledovat aktuální pozvánky můžete i na facebookové stránce Diecézní charity Litoměřice.

Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Většina darů (65 %) podpoří sociální služby a projekty v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Například dárce, který přispěje stokorunou do kasičky koledníkům Charity Beroun, podpoří šedesáti pěti korunami terénní sociální péči na Berounsku. K dalším záměrům patří podpora azylových domů pro maminky s dětmi, nákup kompenzačních pomůcek pro seniory, organizace volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin, podpora sociálních služeb pro lidi s postižením atd. Bez Tříkrálové sbírky by se neobešly stovky sociálních služeb a projektů Charity, které pomáhají lidem v nouzi.

15 % podpoří tzv. diecézní záměry, tj. projekty, které vybírá (arci)diecézní charita (charita s krajskou působností).

5 % z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří celostátní sociální projekty Charity Česká republika. Desetina sbírky pomáhá v zahraničí a 5 % tvoří režii sbírky.

Všechny projekty, které sbírka podpoří, jsou postupně zveřejňovány na www.trikralovasbirka.cz pod záložkou „využití“. Pod záložkou „výsledky“ zase můžete v průběhu ledna sledovat aktuální výtěžek. Na přelomu ledna a února budou rozpečetěné všechny pokladničky a dozvíme se celkový výtěžek letošní sbírky.

Otevřete koledníkům své dveře i svá srdce. Přispějte na pomoc lidem v nouzi a přijměte požehnání do nového roku. 

Zdroj informací: cirkev.cz a dchltm.cz

266098

Přímá podpora DCH Litoměřice
Rozhodli jste se pro nás? Jsme Vám vděční!
Peníze můžete zaslat pomocí QR kódu. Děkujeme!

266097