Charita se představuje lidem

Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 19.září 2013

Charita se představuje lidemCharity v celé České republice oslaví Den Charity. Výjimkou nejsou ani charity v litoměřické diecézi.

 

Den Charity se koná podle místních podmínek kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Oslava Dne Charity není spojena s žádnou finanční sbírkou. „Touto kampaní chceme veřejnosti představit celou škálu poskytovaných služeb, ale také lidem nabídnout vzájemná setkávání a různé kulturní zážitky, říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Každá z charit pojala Den po svém. Podle svých možností pořádají dny otevřených dveří, aktivity pro děti, soutěže, výstavy nebo kulturní vystoupení. Často nezapomínají ani na drobné občerstvení, kterým zájemcům o charitní služby návštěvu zpestří.

 

Den Charity v litoměřické diecézi

Diecézní charita Litoměřice, Kosmonautů 2022, Litoměřice

26. 9. od 10:00 do16:00, den otevřených dveří: prohlídka budovy Charity, představení charitních služeb, možnost nákupu v charitním šatníku, drobné občerstvení

 

Farní charita Litoměřice, Dům P. Marie Pomocné, M. Pomocné 48, Litoměřice

26. 9. od 9:00 do 17:00, pravidelné prohlídky prostorů střediska: 9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

 

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku Litoměřice, Zahradnická 1534/4, Litoměřice

26. 9. od 9:00 do 17:00, pravidelné prohlídky prostorů Domova: 9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

Dopolední aktivity seniorů: 9:30 - 11:00

Ukázka a prodej výrobků z našich dílen: 9:00 - 16:30

Dětský koutek - aktivity pro děti: 9:00 - 16:00

Hudební vystoupení country skupiny KARAVANA: od 15:30

 

Diecézní charita Litoměřice, Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou - hřiště v Jiřetíně

24. 9. nebo 26. 9., LETECKÝ DEN: stánky s občerstvením, seskoky padákem - vojáků, helikoptéra, cvičení psů - ukázky, prohlídka paluby atd. Rovněž by měla být zajištěna kapela...

 

Oblastní charita Ústí nad Labem, všechna charitní zařízení v Ústí nad Labem

7. 10., dny otevřených dveří ve všech charitních zařízeních a zároveň v průběhu dne kreativní dílny

 

Oblastní charita Most, Středisko asistenčních služeb na adrese Fr. Malíka 973, Most

27. 9. od 12:00 do 16:00, setkání dobrovolníků působících v Charitě, které bude spojeno s poděkováním a prezentací

 

Oblastní charita Rumburk, Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk

27. 9. od 9:00 do 17:00, den otevřených dveří: prohlídka Oblastní charity Rumburk za provozu a představení poskytovaných služeb, promítání fotek z akcí pořádaných v letošním roce, prezentace OCH Rumburk, drobné občerstvení, vlastnoruční výroba upomínkového předmětu, prodejní výstava prací dobrovolníků a uživatelů služeb

 

Oblastní charita Liberec, Domov sv. Vavřince v Chrastavě

3. 10. od 14:00, hudebních vystoupení, soutěže pro děti i dospělé, soutěž o nejlepší moučník, domovy budou soutěžit o nejlepší domov (výtvarná soutěž), den otevřených dveří ve všech charitních domovech, prezentace Charity ČR a OCH Liberec s ukázkou výrobků klientů

 

Oblastní charita Česká Kamenice, Dům Svaté rodiny, Tyršova 350, Česká Kamenice

27. 9 od 14:00, den otevřených dveří: soutěže, hry a hudební vystoupení

 

2013