Charitní Tříkrálový koncert v kostele Všech svatých v Litoměřicích

Dominik Faustus 7.ledna 2023

V pátek 6. prosince 2023 se od 19.15 hodin konal v kostele Všech svatých v Litoměřicích Tříkrálový koncert, který pořádala Diecézní charita Litoměřice. Před koncertem sloužil litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga mši svatou za charitní dílo. Na koncertě, který se konal pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, vystoupili žáci varhanní třídy ZUŠ Litoměřice a pěvecké sbory Puellae Cantantes a Cantica Bohemica. V úvodu přítomné návštěvníky koncertu v zaplněném kostele přivítala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS., která poděkovala za příspěvky do Tříkrálové sbírky. V následné promluvě citoval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant z Písma svatého Ježíšova slova, který když spatřil chudou vdovu, která v chrámu přispěla dvěma drobnými mincemi, řekl: „Tato žena dala víc než ostatní, dala ze svého nedostatku všechno, co měla na živobytí…". S odkazem na dnešní dobu jsou o to více ceněni všichni dárci tzv. „potřebným" lidem, to jest těm, kteří potřebují naši pomoc, pro něž je Tříkrálová sbírka určena. Do této sbírky také zamíří výtěžek litoměřického Tříkrálového koncertu.

Pátek 6. prosince 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus


Mše svatá za charitní dílo

Foto: Dominik Faustus