Chcete se účastnit Národní pouti kněží na Velehradě? Přihlaste se.

Jana Michálková 4.března 2013

Chcete se účastnit Národní pouti kněží na Velehradě? Přihlaste se.Kněží, kteří se chtějí zúčastnit Národní pouti kněží na Velehradě (15. - 17. dubna 2013) a chtějí mít zajištěno ubytování nebo stravu, mají tento týden (do pátku 8. března 2013) poslední možnost se přihlásit.

 

„Vzhledem k organizaci tak velké pouti je nutné se přihlásit, pokud budete chtít zajistit ubytování nebo stravu. Na samotné pouti už nebude možné nic z toho zajistit. V tomto týdnu je poslední možnost přihlásit se na internetové adrese www.ado.cz/pout-knezi nebo na telefonním čísle 587 405 290, připomíná P. Petr Bulvas, jeden z organizátorů pouti.

 

Pozvánka s programem pouti:

Vážený otče,

celá naše církev se v letošním roce raduje z významného jubilea 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území naší země. Zároveň si celosvětová církev připomíná 50 let od zahájení II. vatikánského koncilu. A nejenom to. Mnozí vzpomínají na rok 1985, kdy byl Velehrad, kam se sjeli kněží na společnou pouť s kardinálem Tomáškem, jedním z klíčových bodů zlomení nadvlády komunistické diktatury. Domníváme se, že Velehrad může ovlivnit dějiny i dnes. Proto se čeští a moravští biskupové ve spolupráci s biskupskými vikáři pro pastoraci jednotlivých diecézí rozhodli pozvat všechny kněze působící na území naší země na Národní pouť kněží na Velehrad 15. - 17. dubna 2013.

Především chceme na této pouti děkovat za dar víry, za Kristovo evangelium, ale také prosit za naši zemi, za ty, kdo víru nemají, pohasli ve víře či se obrátili k falešným bohům; za naše rodiny, děti, školství, za budoucnost naší církve.

Tato pouť není primárně pro farníky, ale právě pro ty, kdo jim nejvíce slouží - pro všechny kněze bez výjimky - tedy i pro Poláky, Slováky, řeholníky, mladé i staré... Zveme také jáhny. Proto Vás prosím, najděte odvahu a čas a připojte se k zástupu poutníků.

Středem naší pouti bude mše svatá v úterý 16. dubna v 10 hodin. Ale program bude mnohem bohatší. V pondělí odpoledne se rozběhnou přednášky, večer kající bohoslužba; v úterý kromě mše svaté zazní přednášky odborníků, koncert, ale také bude možnost společného posezení. Chtěli bychom tuto příležitost spojit také s možností setkat se s dávnými spolužáky, kolegy z jiných diecézí. Program bude pokračovat i ve středu. Účast přislíbili již mnozí odborníci. Bude možné přijet na část programu, ale velice zveme na program celý.

Protože není úplně snadné zajistit dostatek ubytovacích prostor či stravování, je třeba se včas přihlásit přes internet na adrese www.ado.cz/pout-knezi.

Zde zvolte ubytování a stravování, které si hradí každý sám. Dostanete k tomu na základě přihlášení potvrzující e-mail i s údaji k zaplacení. Velice prosíme, abyste toto přihlášení učinil nejpozději do konce února!

Rok víry a výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje jsou natolik silná témata, že stojí za to je využít. Vážený otče, těším se na společné setkání!

V Kristu

P. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci

 

Program pouti

Pouť za obnovení víry a posvěcení biskupů, kněží a jáhnů (Velehrad 2013)

Pondělí 15. 4. 2013

12.00 oběd

14.00 - 17.00 program (přednášky, workshopy)

18.00 večeře

20.00 - 21.30 očištění se pro den víry, vděčnost za dar povolání ke kněžství kombinovaný program

Úterý 16. 4. 2013

od 7.00 snídaně, průběžně možnost svátosti smíření

8.00 slavnostní Ranní chvály

8.30 - 9.15 program v bazilice (přednáška)

10.00 mše svatá

12.00 oběd

15.00 - 16.30 program (přednášky, workshopy)

17.00 bohoslužba vyslání

18.00 večeře

19.30 - 22.00 alternativní programy (koncert, film, diskuse, ročníková setkání, ...)

Středa 17. 4. 2013

od 7.00 snídaně

8.00 Ranní chvály / nabídka slavit společně mši svatou

9.00 - 11.30 program (přednášky, workshopy)

12.00 oběd