Chrámová hudba v době velikonoční

Kateřina Tvrdková 14.dubna 2011

Chrámová hudba v době velikonočníSdružení ELGAR (společenství chrámových hudebníků a skladatelů) ve spolupráci s římskokatolickými farnostmi vás srdečně zvou na chrámovou hudbu prováděnou v litoměřické diecézi v době velikonoční.

 

W. A. MOZART - Mše C dur Korunovační pro sóla, sbor varhany a orchestr

Účinkují: Eva Forejtová, Iveta Poslední, Tereza Roglová, Miloslav Pelikán, Daniel Matoušek, Pavel Vančura - zpěv, Martin Maxmilián Kaiser - varhany, Karlovarský pěvecký sbor, Děčínský pěvecký sbor, Dětský symfonický orchestr Karlovy Vary, dirigent Miloš Bok.

24. 4. v 10.00 hod. kostel sv. Kříže v Děčíně - mše svatá

24. 4. v 15.00 hod. kostel sv. Anny v Tisé - koncertní provedení, vstupné dobrovolné

28. 5. v 11.00 hod bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném - mše svatá

28. 5. v 15.00 hod klášterní kostel v Konojedech - koncertní provedení, vstupné dobrovolné

 

MILOŠ BOK - Missa brevis Es dur pro dětský sbor a varhany

Účinkují: Dětská schola Nativity Děčín, varhany a sbormistr Miloš Bok.

1. 5. v 9.00 hod. kostel sv. Františka v Děčíně-Podmoklech - mše svatá

1. 5. v 10.45 hod. kostel Nejsvětější Trojice v Jílovém u Děčína - mše svatá

5. 6. v 10.00 hod. kostel sv. Kříže v Děčíně - mše svatá

 

ANTONÍN DVOŘÁK - Biblické písně, MILOŠ BOK - Psalm 131, Missa solemnis

Účinkují: Pavla Zobalová - soprán, Tereza Roglová - alt, Miloslav Pelikán - tenor, Pavel Vančura - bas, Martin Maxmilián Kaiser - varhany, Karlovarský pěvecký sbor, Chor der Schwarzenberg kantorei, Christoph Zimmermann a Miloš Bok - dirigenti.

4. 6. v 15.30 hod. kostel sv. Kříže v Děčíně - koncertní provedení, vstupné dobrovolné