Cínovecká poutní mše svatá

Milena Davídková 20.srpna 2017

Poutní mši svatou v pohraničí celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, koncelebroval farář P. Patrik Maturkanič. Poutní slavnost byla vedena v česko-německém jazyce za účasti nejen českých, ale také mnoha německých poutníků ze sousedního Altenbergu a Geisingu, kteří pravidelně navštěvují tato místa i více než 25 let. Zúčastnil se také starosta města Dubí u Teplic Petr Pípal, který ve svých slovech zmínil právě probíhající rekonstrukci kostela. 
Po skončení obřadu, generální vikář spolu se starostou a P. Maturkaničem, na místním přilehlém hřbitově uctili u společného hrobu padlých italských vojáků z let 1915–1918 jejich památku. Promluvili také o významu stálého prohlubování mezinárodních vztahů v této pohraniční oblasti.
20. srpna 2017, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec

Foto: Milena Davídková