Církevní škola v Bohosudově slaví

Jana Michálková 10.září 2015

Církevní škola v Bohosudově slavíBiskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov slaví. Je to právě 20 let, kdy základní škola při biskupském gymnáziu zahájila výuku. Slavnost se koná ve středu 16. září 2015, na Den církevního školství.

 

Celý den bude probíhat den otevřených dveří, hlavní část oslav začne ve 14 hodin před budovou školy a bude pokračovat do 17 hodin, kdy bude v bazilice Panny Marie Bolestné biskup Jan Baxant celebrovat mši svatou.

Po řadě let se škola představí „v novém. Objekt byl letos kompletně zateplen, má novou fasádu, nová okna a dveře. Celkové náklady se pohybovaly okolo 20 mil. Kč. Jedná se o největší investiční akcí Biskupství litoměřického v letošním roce.

 

Pozvánka.jpg

 

Podrobný program

14.00 hodin - slavnostní zahájení před vchodem do školy, prohlídka školy zvenku

14.15 hodin - zpívání sborů „na schodech

14.30 - 17.30 hodin - dílny a workshopy

17.00 hodin - mše svatá v bazilice Panny Marie Bolestné

 

Venkovní prostory školy:

Hrátky pro malé děti

Muzicírování a tanec pod širým nebem

Chemické pokusy trochu jinak

Malování na obličej

Zdobení perníčků

Trampolína

 

Velká tělocvična:

Sportovně nesportovní výzvy

 

Školní družina:

Staň se chvíli Eiffelem - stavebnicové hrátky

 

Škola:

Krušnohorské pověsti - film natočený žáky školy

Opis krupské pověsti perem

Lyžák, vodák, turisťák - prezentace kurzů

Studentská čajovna

Výtvarné etudy

Zkus si zápis do 1. třídy (pouze pro dospělé)

Přijímačky nanečisto

Dal bys dneska maturitu? - Maturita nanečisto

Žížalení aneb Co je vermikompostér

Ukázka FIE s miniochutnávkou

Svět pod mikroskopem

Máš soutěživého ducha? AZ kvíz apod.

3D vidění v praxi

Nebojte se matiky! - matematické křížovky a další hrátky

Odborná literatura hravě

Vejce a já - Betty Mac Donaldová - studentské představení

Přírodovědné rébusy

Fotografie ze života 1. stupně

Výstava fotografií z historie školy, kalendářů

 

Školní klub:

„Hlavolámání

Hod vlaštovkou do dálky

„Bobkárna - místo pro hry

Vyfoť se jako...  - BOhosudovské divaDLO BODLO

Výuka společenských a latinskoamerických tanců

Možnost nahlédnout do kroniky základní školy

Kávička a „něco na zub na závěr

 

Internetové stránky školy: www.bgbzs.cz