Církevní škola v Bohosudově vzdělává děti už dvě desetiletí

Jana Michálková 21.září 2015

Církevní škola v Bohosudově vzdělává děti už dvě desetiletíBiskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov pořádala ve středu 16. září 2015 oslavu 20. výročí zahájení výuky na základní škole, která působí při biskupském gymnáziu. Slavnosti se účastnil a mši svatou ve zdejší bazilice celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Základní škola při biskupském gymnáziu v Bohosudově slaví. Výuku zahájila před dvaceti lety. Slavnost se konala na Den církevního školství - o svátku sv. Ludmily. Navštívit ji přišla řada významných hostů včetně jejích bývalých žáků, i žáků a učitelů z dalších škol z Krupky a Teplic. Škola ožila nepřeberným množstvím aktivit, aby si příchozí mohli udělat obrázek o tom, co všechno dětem nabízí a k čemu je vede. Ti pak nešetřili slovy uznání.

Po řadě let se škola představila „v novém. Objekt byl letos kompletně zateplen, má novou fasádu, okna i dveře. Náklady se pohybovaly kolem 20 mil. Kč. Projekt se uskutečnil za pomoci dotace Státního fondu životního prostředí ve výši zhruba 13 mil. Kč, zbylou část uhradilo Biskupství litoměřické.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, jejímž zřizovatelem je Biskupství litoměřické, je stabilní oporou výchovy a vzdělávání v regionu. Školu navštěvuje na pět stovek dětí, žáků a studentů.

Biskup Jan Baxant ocenil především její přátelskou, až rodinnou atmosféru a při mši svaté ve zdejší bazilice poukázal na příkladu sv. Ludmily na to, jak je důležité předávat při výchově potomků křesťanskou lásku a křesťanské zásady.

 

2015-09-16

2015-09-16

Škola se představovala veřejnosti. Zájemci mohli nahlédnout do mikroskopu nebo provést chemický pokus - nabídka aktivit byla obrovská. Foto: Jana Michálková

 

2015-09-16

Hlavním celebrantem mše svaté v bazilice Panny Marie Bolestné byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali současný spirituál školy R.D. Mgr. Lukáš Bakajsa a bývalý spirituál školy J.M. can. Mgr. Rudolf Repka. Na snímku za biskupem Janem stojí trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu, zástupce ředitelky školy.

 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov bezprostředně navazuje na hodnotný areál poutního kostela - baziliky Panny Marie Bolestné. Tradice zdejšího biskupského gymnázia je stará více než tři sta třicet let. Založeno bylo v roce 1679 v areálu bývalého jezuitského kláštera. Po druhé světové válce sloužil dnešní školní areál řeholníkům a po zrušení kláštera v roce 1950 fungoval krátce jako sběrný tábor pro kněze. Následně zde byla zřízena kasárna Československé lidové armády. Od roku 1968 do začátku 90. let tu byla ubytována sovětská armáda. Její pobyt měl na zdejší areál výrazně devastující vliv. Od počátku 90. let je areál školy v majetku Biskupství litoměřického.

Díky vlastnímu přičinění církve a z jejích vnitřních prostředků byly zdevastované prostory zdejších objektů za plného provozu školy od září 1993 postupně přebudovány na třídy a další školské zázemí. Náklady dosáhly desítek milionů korun. Pomoc poskytly církevní organizace z ČR i zahraničí a další přispěvatelé.

Rekonstrukce probíhají postupně. Například v letech 2009-2010 se podařilo díky získané dotaci rekonstruovat a modernizovat prostory základní školy, které byly do té doby v dezolátním stavu tak, jak je opustila sovětská armáda. Projekt s rozpočtem 20 mil. Kč mohl tehdy být realizován díky získanému grantu Norského fondu a spolufinancujícímu městu Krupka.

 

Kontakt:

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

všeobecné čtyřleté i osmileté gymnázium, úplná základní škola a mateřská škola

ředitelka: Mgr. Bc. Jana Pucharová

adresa: Koněvova 100, 417 42 Krupka 1 - Bohosudov

telefon/fax: (+420) 417 862 507

e-mail:  info@bgbzs.cz

www: www.bgbzs.cz