Církevní turistika: Poutní trasy. Křížové cesty Šluknovska.

Milena Davídková 24.července 2021

Doba prázdnin a dovolených je ideálním časem pro návštěvu krásných míst České republiky, mezi které patří v litoměřické diecézi např. Šluknovský výběžek. Půvabná krajina a velké množství křížových cest jsou ideálním cílem víkendových výletů a putování za poznáním. 

Bližší informace a další tipy na poutní trasy, výlety i ubytování najdete na webu:
www.cirkevnituristika.cz

Tip na víkendové putování:

Křížové cesty Šluknovska

Varnsdorf - Rumburk – Lobendava

Trasa je navržena takto:
Varnsdorf – Jiřetín pod Jedlovou – Krásná Lípa – Brtníky – Staré Křečany – Rumburk – Jiříkov – Království – Fukov – Šluknov – Velký Šenov – Vilémov – Anenský vrch u Lobendavy – vrch Jáchym u Lobendavy

144378

Poutní trasa
Díky specifickému historickému vývoji bylo ve Šluknovském výběžku vybudováno v 18.-20. století více křížových cest, než bylo obvyklé v jiných oblastech České republiky. Tyto cesty jsou ojedinělé různorodým uměleckým ztvárněním a podíleli se na nich nejvýznamnější malíři, kameníci, řezbáři a sochaři Šluknovska. Obdivuhodné je také jejich citlivé zasazení do krajiny. Kromě tradičních 14 zastavení křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsouzení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, studánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají charakter rozsáhlejších pašijových cest. O výstavbu křížových cest na Šluknovsku se zasloužili původní němečtí obyvatelé, během války však byla většina těchto památek zdevastována. V současnosti je již velká část opravena, ale ostatní ještě na své opětovné probuzení k životu čekají.

 1. Šluknov (1738-1756)
 2. Jiřetín pod Jedlovou (1759-1764)
 3. Vilémov (1765-1766)
 4. Brtníky (1801-1804)
 5. Jiříkov (1817-1826)
 6. Staré Křečany (1825-1833)
 7. Anenský vrch u Lobendavy (1829-1834)
 8. Jáchym u Lobendavy (1. pol. 19. stol., 1916, 2016-2017)
 9. Velký Šenov (1856)
10. Krásná Lípa (1857-1859)
11. Království (1859)
12. Fukov (1881, 2014)
13. Rumburk (1899-1900)
14. Varnsdorf (1911-1912)

Další informace ke křížovým cestám Šluknovska nabízí Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově Lorety Rumburk.
Více informací také na: https://rumburk.farnost.cz/krizove-cesty/index.php