Člověk a víra: Jáhenské svěcení v Litoměřicích

Jana Michálková 2.ledna 2017

Slavnost jáhenského svěcení o svátku sv. Štěpána 26. prosince 2016 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích na snímcích Lucie Horníkové, členky fotografického sdružení Člověk a víra.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, vysvětil o svátku sv. Štěpána 26. prosince 2016 na jáhna Mgr. Gabriela Benku-Rybára. Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Prohlédnout si ji můžete i zde - na snímcích Lucie Horníkové, členky fotografického sdružení Člověk a víra.