Čtvrtá neděle postní v litoměřické katedrále

Milena Davídková 22.března 2020

V neděli 22. března 2020 sloužil probošt svatoštěpánské kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr. v litoměřické katedrále mši svatou bez účasti lidu, neboť stále ještě trvá opatření z důvodu probíhající epidemie neumožňující veřejné bohoslužby. I v době těchto omezení neutichá srdce diecéze a kněží se modlí za svěřený lid. Liturgie o 4. neděli postní, která se nazývá latinsky Laetare, česky Radostná, dává svou růžovou barvou naději, že i tento čas pokání jednou skončí a nastane čas radosti.

22. března 2020, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Foto: Antonín Fegyveres