Cyrilometodějská pouť na Ostrov sv. Klimenta u Brozan nad Ohří

Milena Davídková 5.července 2022

V úterý 5. července 2022 proběhla od 10.30 hodin na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích u Brozan nad Ohří cyrilometodějská pouť. Bohoslužbu, která se konala pod širým nebem, připravil místní duchovní správce P. Mgr. Wolfgang Karel Horák, O.Praem. Jako hlavního celebranta pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Po skončení mše svaté se poutníci vydali ke kříži, který stojí na místě bývalého kostela sv. Klimenta, jehož počátky lze vysledovat až k žákům sv. Cyrila a Metoděje. P. Horák se zde s poutníky pomodlil modlitbu Anděl Páně a poté jim dal své požehnání. Po skončení liturgické části pouti byli přítomní pozváni na agapé na místní statek, kde mohli také posedět a podělit se o své zážitky nejen z pouti, ale i každodenní praxe křesťanského života. Příští pouť na ostrov sv. Klimenta se bude konat opět za rok na svátek sv. Cyrila a Metoděje.

5. července 2022, Ostrov sv. Klimenta, Hostěnice

Foto: Jaroslav Veselka, Martin Davídek a Pavel Hecl