Cyrilometodějská pouť na Ostrově sv. Klimenta v Brozanech nad Ohří - Hostěnicích

Dominik Faustus 10.července 2024

V sobotu 6. července se na Ostrově sv. Klimenta u Hostěnic poblíž městyse Brozany nad Ohří tradičně konala poutní mše svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem byl administrátor brozanské farnosti – strahovský premonstrát P. Wolfgang Karel Horák, koncelebroval P. Ladislav Nádvorník, SDB. – farář z Lovosic. Po bohoslužbě vyšlo procesí k památečnímu kříži, k místu bývalého kostela sv. Klimenta. Po modlitbě Anděl Páně pokračovalo poutní setkání na zahradě u místních osadníků menším občerstvením. Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás. 

Sobota 6. července 2024, Ostrov sv. Klimenta, Hostěnice

Foto: archiv farnosti