Cyrilometodějská pouť na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích - Brozanech nad Ohří

Milena Davídková 5.července 2023

Ve středu 5. července 2023 od 10.30 hodin se konala na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích - Brozanech nad Ohří Cyrilometodějská pouť pod širým nebem. Hlavním celebrantem byl místní duchovní správce P. Wolfgang Karel Horák O.Praem. Koncelebroval s ním generální vikář Mons. Martin Davídek a farář z Lovosic P. Ladislav Nádvorník SDB. Po mši svaté se vydali poutníci pomodlit ještě ke kříži, který připomíná zbořený kostel sv. Klimenta Římského, jehož ostatky sv. Cyril a Metoděj nalezli a přinesli do Říma. Po závěrečném požehnání byli poutníci pozváni na místní statek na pohoštění.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás!

5. července 2023, Ostrov sv. Klimenta, Hostěnice - Brozany nad Ohří

Foto: Pavel Hecl

Foto: Marie Brůnová a Jaroslav Veselka