Cyrilometodějská pouť na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích u Brozan nad Ohří

Milena Davídková 8.července 2018

V sobotu 7. července 2018 se od 10.30 hodin konala Cyrilometodějská pouť, zvaná též Svatoklimentská, na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích, které jsou částí městyse Brozany nad Ohří v okrese Litoměřice. V této lokalitě stával kdysi kostel zasvěcený sv. Klimentovi, z něhož se do současnosti zachovaly již pouze fragmenty. Přesto místní obyvatelé pořádají poblíž těchto zbytků kostela každoročně Svatoklimentskou pouť. V letošním roce byl hlavním celebrantem na pouti generální vikář Mons. Martin Davídek a poutním kazatelem místní duchovní správce P. Adrián Zemek, O.Praem. Slavnost byla zakončena modlitbou Anděl Páně před křížem, který byl vztyčen v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Po požehnání byli poutníci z okolí pozváni místními obyvateli na agapé. 

7. července 2018, Ostrov sv. Klimenta v Hostěnicích, Brozany nad Ohří

Foto: O. Krejčí