Cyrilometodějská pouť na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích u Brozan nad Ohří

Milena Davídková 7.července 2021

V úterý 6. července 2021 se od 10.30 hodin konala na Ostrově sv. Klimenta v Hostěnicích u Brozan nad Ohří cyrilometodějská pouť. Hlavním celebrantem byl místní duchovní správce P. Wolfgang Karel Horák, OPraem. s nímž koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek a děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel Havelka. Po skončení bohoslužby pod širým nebem se poutníci vydali ke kříži do míst, kde kdysi stál kostel sv. Klimenta. Poté byli poutníci pozváni na místní statek, kde bylo pro ně připravené poutnické pohoštění.

Naši svatí věrozvěstové sv. Cyrile a Metoději orodujte za nás!

6. července 2021, Ostrov sv. Klimenta, Hostěnice u Brozan nad Ohří

Foto: Klára Štěpánková a Martin Davídek