Cyrilometodějská pouť se strahovským opatem na ostrově sv. Klimenta

Milena Davídková 6.července 2020

V pondělí 6. července 2020 se od 10.30 hodin uskutečnila v Hostenicích u Brozan nad Ohří na ostrově sv. Klimenta Cyrilometodějská pouť. Jedná se o osadu obkrouženou vodními toky, kterou v roce 1226 potvrdil jako vlastnictví doksanskému klášteru král Přemysl Otakar I. V místě stával kostel sv. Klimenta, z něhož existuje dnes již jen fragment. V blízkosti svátku sv. Cyrila a Metoděje se nedaleko od místa, kde stál původní kostel, koná každoročně pouť. V letošním roce na ni jako hlavní celebrant připutoval opat strahovského kláštera J.M. Daniel Peter Janáček O.Praem. Koncelebrovali: generální vikář Mons. Martin Davídek, děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel Havelka; dále otcové premonstráti P. Pavel Adrián Zemek, P. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, P. Wolfgang Karel Horák a salesián P. Ladislav Nádvorník. Po skončení bohoslužby se poutníci odebrali na místo, kde stál původní kostel sv. Klimenta, dnes zde stojí prostý kříž, a pomodlili se modlitbu Anděl Páně. Na závěr byli poutníci pozváni na blízký statek na agapé pod širým nebem.

6. července 2020, ostrov sv. Klimenta, Hostenice u Brozan nad Ohří

Foto: Miroslav Zukerstein