Další část opravy kostela sv. Martina v Minicích u Velemyšlevsi dokončena

Dominik Faustus 29.srpna 2019
V Minicích na Žatecku již čtvrtým rokem probíhá postupná obnova velice unikátního kostela sv. Martina, kde je v současnosti směřováno nejvíce pozornosti na to nejcennější, tím je pozdně gotická fresková a kamenická výzdoba.Jak uvádí vedoucí stavebního oddělení litoměřického biskupství Tomáš Buřt, nejdříve se v roce 2016 uskutečnila celková obnova střechy včetně krovu a klempířských prvků, v následujícím roce 2017 se pracovalo na odvodnění, obnovila se střecha předsíňky, celá při kostele stojící dřevěná věž, v loňském roce byla kompletně renovována okna a byla opravena fasáda, která se v projektu navrhovala vrátit do původní podoby. Podle dobových fotografií se na fasádu tedy vrátily šambrány kolem oken.Obnova kostela je z 90 % financována z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, farnost má desetiprocentní spoluúčast, kterou každoročně hradí společně s obcí Velemyšleves. 


Kostel sv. Martina, 29. srpna 2019, Minice

Foto: Dominik Faustus