Dar pro válečné uprchlíky ubytované v hejnickém klášteře

Milena Davídková 18.března 2022

V pátek 18. března 2022 přivezly do Kláštera Hejnice pracovnice litoměřického biskupství Ivana Pražáková a Ladislava Králová dar od litoměřické Naděje, obce Píšťany a dalších dárců ubytovaným válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě hygienických potřeb, povlečení, dek, potravin a oblečení přivezly s sebou i finanční dar. Ředitel hejnického kláštera PhDr. Jan Heinzl s farářem ICLic. Mgr. Pavlem Andršem a ukrajinskými ženami dar převzali. Děkují všem dárcům za jejich otevřená a štědrá srdce v době, kdy je to nejvíce potřeba.

18. března 2022, Klášter Hejnice 

Foto: archiv biskupství