DCH Litoměřice organizuje pomoc při povodních

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 12.srpna 2010

DCH Litoměřice organizuje pomoc při povodníchDopis ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové, který byl prostřednictvím všech diecézních a arcidiecézních Charit rozeslán do měst a obcí České republiky, vybízí všechny spoluobčany ke spolupráci s Charitou při pomoci postiženým povodněmi.

Každý, kdo je schopen a ochoten pomoci, se může spojit buď s místní Charitou nebo přímo s DCH Litoměřice (migrace@dchltm.cz). DCH Litoměřice je dále připravena uvolnit pro každou oblastní či farní Charitu, která působí v postižených oblastech, dalších 50.000 Kč, ze kterých budou moci čerpat na přímou materiální pomoc.

Rovněž sbírky, které organizuje OCH Most, OCH Ústí nad Labem a OCH Hradec Králové významně materielně podpoří činnost Charity. Výnosy sbírek budou v nejbližších dnech distribuovány do postižených oblastí. Sbírku jak materiální, tak finanční v pátek uzavírá také OCH Ostrov. Díky této skutečnosti se nám podařilo pokrýt potřeby v oblastech, ve kterých DCH Litoměřice působí.

K šedesáti dobrovolníkům z DCH Brno, kteří působí na Liberecku, přibude šest dobrovolníků z Havlíčkova Brodu, ti přijedou na pomoc do České Lípy. Co se týká dobrovolníků, jsou možnosti Charity naplněny, na zabezpečení dalších dobrovolníků tedy již nemá kapacity.

Mezi aktuální potřeby nyní patří vysoušeče, kterých se stále nedostává v plné míře. Přestože k téměř stovce vysoušečů, které má prozatím k dispozici DCH Litoměřice, přibude dalších 30 z Olomouce určených pro Českou Kamenici, jsou vysoušeče stále nedostatkovým zbožím.

DCH Litoměřice také uvítala nabídku firmy Mironet, která zdarma nabízí osobám postiženým povodní vyčištění a znovu zprovoznění výpočetní techniky a elektroniky.

Díky výborným kontaktům DCH Litoměřice s německými partnery byla přislíbena podpora také ze zahraničí.

Nejpotřebnější jsou tedy v tuto chvíli vysoušeče a finanční pomoc, kterou dále budeme směřovat do následné fáze pomoci, tedy přímé pomoci domácnostem.

Všem dárcům upřímné díky.