Děkan litoměřické kapituly navštívil rajhradské opatství

Milena Davídková 11.listopadu 2019

V den památky sv. Karla Boromejského (4. listopadu) uplynulo 150 let od chvíle, kdy byl rajhradským opatem Vintířem J. Kalivodou OSB vysvěcen současný filiální kostel sv. Karla Boromejského v Opatovicích, o jehož stavbu se významnou měrou zasloužil P. Vojtěch J. Slouk OSB.

Pozvání na slavnostní hodovou mši sv. slavenou v neděli dne 10. listopadu A.D. 2019, při níž bylo pamatováno na všechny ty, kdo se o výstavbu opatovického kostela nejenom zasadili, ale i následně jakýmkoli způsobem starali a starají, přijal vzácný host - Jeho Milost Karel Havelka - děkan katedrální kapituly v Litoměřicích.

U této nevšední příležitosti byl každý návštěvník obdarován domácím hodovým perníkem s modlitbou ke sv. Karlu Boromejskému: „Ať nám všem Pán dává i nadále na přímluvu sv. Karla Boromejského dostatek odhodlání a sil ke konání každodenních skutků milosrdné lásky přinášejících našim bližním i nám potěchu duše i těla.“

fr. František J. Teister OSB
rajhradské opatství

10. listopadu 2019, kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice u Rajhradu 

Foto: fr. Jakub Maria J. Pohl OSB