Děkovná mše svatá na závěr roku 2013

Jana Michálková 3.ledna 2014

Děkovná mše svatá na závěr roku 2013Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil v podvečer svátku svatého Silvestra (31. prosince 2013) v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích děkovnou mši svatou u příležitosti závěru občanského roku.

 

V homilii se biskup zamýšlel nad prologem, začátkem evangelia podle svatého Jana (Jan 1,1-18). Zdůraznil, že „bez Božího slova, které se vtělilo, tedy bez Krista samotného, nepovstalo nic, co jest, bez něho tedy nemůže nic existovat. A právě to můžeme vztáhnout sami na sebe, na svůj vlastní život, a i na právě uplynulý rok, na všechno to, co jsme prožili, čeho jsme byli svědky, co se nás dotýkalo, z čeho jsme měli radost, co obohatilo náš život. „Bez Krista bychom to všechno nikdy nemohli zakusit, protože pouze skrze něho všechno povstalo. Až tak radikálně chápejme uplynulý čas roku 2013. Skrze Krista může povstat jenom to, co hodnotu má, tedy co je dobré. A za to Pánu Bohu děkujeme. Všechno to, co povstává z Krista, a to, co dává on nám a co obohacuje náš život, je dar. Neberme to jako samozřejmost, řekl biskup.

Poukázal rovněž na to, že byť coby věřící lidé, jako křesťané, vyznáváme, že nás Pán Ježíš obdarovával a obdarovává mimořádným způsobem, zakoušeli jsme v uplynulém roce i to, co nebylo dobré, to, co nebylo hodnotné, to, co se nás bolestně dotklo, co narušilo náš život.  „I když nás temnota ohrožovala, přesto nás nezmohla. Světlo Kristovo, světlo víry, světlo pravdy Kristovy nad temnotou zvítězilo. A že my toto chápeme, že z toho se radujeme, že se z toho umíme radovat, to je velmi vážný důvod pro to, abychom v upřímnosti řekli Pánu Bohu díky, dodal biskup.

 

2013-12-31

 

2013-12-31

Mši svatou koncelebrovali probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. (na snímku vlevo) a biskupský vikář pro pastoraci a kanovník kapituly J. M. can. Martin Davídek (vpravo). Foto Karel Pech