Děkovná mše svatá na závěr roku 2023 v Litoměřicích

Dominik Faustus 31.prosince 2023

O svátku svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa v neděli 31. prosince 2023 od 16 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, celebroval děkovnou mši svatou, u příležitosti závěru občanského roku, probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. Koncelebroval děkan litoměřické farnosti u Všech svatých J.M. can. ICLic. Józef Szeliga.

Neděle 31. prosince 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus