Děkovná mše svatá v Litoměřicích

Dominik Faustus 10.prosince 2023

Na druhou adventní neděli 10. prosince 2023 se v litoměřické katedrále sv. Štěpána konala mše svatá na poděkování Bohu za 70 let života faráře Dómské farnosti a probošta katedrální kapituly J.M. can. Jiřího Hladíka, O.Cr. Na bohoslužbě, kterou celebroval sám jubilant, se sešlo množství gratulantů, ti byli poté pozváni na společné agapé do sídla probošta.

Neděle 10. prosince 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus