Děkovná mše svatá za deset let kněžství

Jana Michálková 29.června 2012

Děkovná mše svatá za deset let kněžstvíDesáté výročí kněžského svěcení si ve čtvrtek 28. června 2012, v předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla, při děkovné bohoslužbě v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích připomněli kněží působící v litoměřické diecézi. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Svátost kněžství přijali 29. června 2002 o slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, z rukou litoměřického biskupa Josefa Koukla v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích Vít Audy, Martin Davídek, Miroslav Dvouletý, Petr Fadrhons, Alois Heger a Radek Jurnečka. Po deseti letech, doprovázeni svými farníky, děkovali v katedrále při mši svaté Pánu Bohu za dar kněžství.

Biskup v promluvě řekl, že kněz, vyvolenec Boží a služebník Církve, má být dobrým pastýřem podle vzoru Kristova. Poukázal na to, že kněží-jubilanti, tito „desátníci, přijali kněžství v okruhu tří liturgických svátků a slavností - svátku sv. Ireneje (28. června), slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) a památky římských mučedníků (30. června) - a že poselství těchto svatých jistě předznamenalo jejich kněžský život.

Pozn.: Sv. Irenej, biskup a mučedník, byl obráncem katolické víry, hájil pravost Božího slova. Sv. Petr prvním zástupcem Kristovým, základem víry, jednoty i původní tradice, držitelem pravdy a sv. Pavel prvním nositelem evangelia pohanům, bojovníkem za křesťanskou univerzálnost. Sv. prvomučedníci římští - muži, ženy i mládež, duchovní i laici (mnozí velmi brzy po přijetí víry) - padli ve velkém množství během prvního z mnoha pronásledování křesťanů.

 

V současné době tito kněží-jubilanti působí na těchto místech:

R.D. Vít Audy, administrátor (Frýdlant v Čechách)

R.D. Martin Davídek, farní vikář (Litoměřice), sídelní kanovník (kapitula Litoměřice)

R.D. Miroslav Dvouletý, administrátor (Jirkov)

R.D. Alois Heger, administrátor (Chomutov)

R.D. Radek Jurnečka, arciděkan (Liberec)